Czy waga lekarska musi być legalizowana ?

Kilka przydatnych informacje na temat kalibracji (wzorcowania) i ponownej legalizacji wag medycznych i oraz wag-analizatorów do analizy składu ciała

1. Jakie akty prawne dotyczą wag medycznych?

Inaczej niż w przypadku innych wyrobów medycznych, wagi medyczne oprócz ustaw i dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych podlegają szeregu ustaw i norm dodatkowych.
Dlaczego?
Producenci wyrobów medycznych mogą sami ustalić dokładność swoich produktów, natomiast oceny zgodności wag są ściśle określone poprzez klasy dokładności. Dlatego też  każda
skalibrowana i legalizowana waga medyczna gwarantuje precyzyjne wyniki.

2. Kiedy trzeba zakupić wagę legalizowaną a kiedy można stosować wagi  nielegalizowane?

Wagi do określenia masy w praktyce medycznej podlegają dyrektywie 2009/23/UE dotyczącej wag nieautomatycznych. Wagi stosowane do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub
łagodzenia przebiegu chorób w praktyce lekarskiej muszą być legalizowane, skalibrowane i posiadać klasę dokładności.
Dlatego obowiązkowe jest zastosowanie wyłącznie wag legalizowanych w przychodniach, szpitalach,klinikach oraz prywatnych praktykach lekarskich.

Nie ma natomiast przymusu użytkowania wag legalizowanych w przypadku:

- wag osobowych w aptekach
- wag niemowlęcych w aptekach służących do wypożyczania osobom prywatnym
- wag niemowlęcych dla położnych środowiskowych, gdy waga nie służy do ważenia jak w praktyce lekarskiej i nie jest używana do określenia wagi urodzeniowej

Analizator Składu Ciała Tanita Inerscan

Analiza składu ciała Tanita Innerscan

Nowa seria udoskonalonych analizatorów – Innerscan – stosuje  technologię opracowaną i opatentowaną wyłącznie przez Tanita o nazwie ‚Advanced Dual Frequency Technology „.

Badania wykazały, że przy użyciu dwóch różnych elektrycznych częstotliwości (2 x MHz) daje dokładniejszy obraz ludzkiej struktury komórkowej. Metoda ta pozwala użytkownikowi na uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat ich składu ciała, takich jak masy mięśniowej, trzewnej ust brzucha) poziom tłuszczu, metabolizmu Analiza składu ciała  jest szybsza, bardziej precyzyjna i powtarzalna.

Jak działa analizator składu ciała TANITA?

Znana od dawna metoda bia ( bioimpedancji elektrycznej) pozwala obliczyć skład ciała wysyłając o bardzo niskim natężeniu bezpieczny sygnał elektrycznego przez ciało za pomocą metalowych elektrod wbudowanych w platforme wagi a w przypadku segmentowych monitorów skladu ciala, przez uchwyty trzymane w dłoniach.

Sygnał elektryczny przechodzi swobodnie przez płyny zawarte w tkankach chudych, takich jak mięśnie i krew, lecz spotyka opór przepływając przez tkanki tłuszczowe. Analizatory składu ciała Tanita dokładnie mierzy ten opór i otrzymane wartości używa do obliczenia elementów składu ciała.

Ten opór zawany „impedancja” a jest ustawiony na płeć ,wysokość, wiek, budowa normalną lub sportowca i jest wykorzystywany do obliczenia spersonalizowanej zawartości tłuszczu i odczytu innych komponentów składu ciala czlowieka.

SERWIS TANITA W POLSCE

Ważne miejsce w działalnosci korporacji zajmuje serwis i pomoc przy wdrożeniach wag i analizatorów TANITA w Polsce. Głównym partnerem serwisowym i wdrożeniowym na terenie Polski Japońskiego producenta wag i analizatorów mierzacych poziom tkanki tłuszczowej, mięsniowej, wody , mase kości, jest firma MEDKONSULTING z Poznania. www.medkonsulting.pl

TANITA W POLSCE MISJA

Celem Tanita jest w jak największym stopniu pomagać ludziom by mogli cieszyć się zdrowszym życiem. W 1990 r. zostało ustanowione w celu wypełnienia tego zobowiązania WTBCiR Jest to specjalne laboratorium badawcze położone w Tokio i zajmuje się badaniami relacji pomiędzy wagą człowieka a doskonałą kondycja fizyczną, między wagą a idealnym samopoczuciem, między waga a długowiecznością . W centrum pracują i prowadza badania najwyższej klasy naukowcy lekarze i dietetycy badający w rożnych warunkach, wpływ aktywności fizycznej, stres psychologiczny oraz czynników socjologicznych.

TANITA W POLSCE TWORZENIE NOWEJ KATEGORII RYNKOWEJ

Przez ostatnie 40 lat swojej historii 63-letniej działalność Tanity to była podstawowa, produkcji wag precyzyjnych. Dzisiaj, Tanita poza zwykłymi wagami wdraża produkty, które umożliwią konsumentom monitorowanie swojego zdrowia. W oparciu o dowody naukowych badania medycznych, które w niezbity sposób łączą nadmiar tkanki tłuszczowej z chorobami serca, cukrzycą i niektórymi nowotworami Tanita wprowadziła jak pierwsza na świecie zintegrowaną wagę i analizator składu ciała do zastosowań profesjonalnych w 1992 roku. Przy użyciu tej samej technologii stosowanych w medycznych analizatorach Tanita opracował pierwszą na świecie wagę wraz z monitorowaniem tkanki tłuszczowej do użytku domowego w 1994 roku. Innowacyjność działań Tanity, dokładność i trwałość produktów wzbudziły zaufania do analizatorów tkanki tłuszczowej i wag produkowanych w Japonii wśród konsumentów na całym świecie. Pionierskie prace i badania naukowe prowadzone pod nadzorem Japończyków na całym świecie w najbardziej uznanych instytutach medycznych przyczyniły się do stworzenia zupełnie nowej kategorii produktów profesjonalnych i konsumenckich, które na trwałe zmieniły znaczenie sposobu pomiaru wagi i tkanki tłuszczowej. Spowodowało to, że konwencjonalny pomiar samej wagi i jej znaczenie powoli stają się nieaktualne.

TANITA LIDER NA ŚWIECIE I W POLSCE

Tanita jest światowym liderem w dziedzinie precyzyjnych wag elektronicznych i analizatorów skaładu ciała ludzkiego mierzących zawartosść tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, wody w organizmie człowieka. Z prawie 50% udziałem w rynku krajowym w Japonii i coraz większym udziałem w światowym rynku analizatorów komponentów masy ciała. Sukces firmy i poszerzanie globalnej obecności na rynku światowym jest wynikiem wysoko rozwiniętej technologii, niepowtarzalnym wzornictwem i zachowaniem wysokich standardów produkcji. Potwierdzeniem tej tezy są certyfikaty ISO 9001, Unijne deklaracje zgodności CE, członkostwem o w JQA (Japanese Quality Association), oraz normy NAWI, FDA i Good Housekeeping Seal. Oprócz siedziby spółki matki w Tokio, Tanita posiada sześć siostrzanych firm strategicznie zlokalizowany na wszystkich kontynentach w celu sprostania wyzwaniom międzynarodowej działalności gospodarczej. Przedstawicielem firmy TANITA w Polsce jest firma Medkonsulting z Poznania. Adres internetowy przedstawiciela TANITA w Polsce to : www.medkonsulting.pl